Elektronisk betaling av dommerhonorar

Nå kommer Norges Fotballforbund med en enklere løsning!

Norges Fotballforbund har besluttet å innføre elektronisk betaling av dommerhonorar. Dette innebærer at alle klubber tilknyttet NFF fra sesongen 2014 har muligheten til å betale dommerhonorar over nettbank. Dette er en ordning klubbene lenge har etterlyst. Og av praktiske grunner er dette en ordning som følger utviklingen ellers i samfunnet når det gjelder betaling.

Oslo Fotballkrets har grundig evaluert saken med NFF og jus-avdelingen og kommet frem til en ordning OFK har tro på vil kunne fungere godt for alle involverte parter.

Les mer her: Elektronisk betaling av dommerhonorar (fotball.no)

Legg igjen en kommentar