Trafikalt grunnkurs på Berger

Klubbens samarbeidspartnere Nesodden Trafikkskole og Martins Kjøreskole arrangerer nå det første trafikale grunnkurset på Berger for klubbens medlemmer! Planen er å gjennomføre 2 slike kurs på Berger hvert år, 1 vår og 1 høst. Man kan selvfølgelig melde seg på kursene Martins Kjøreskole og Nesodden Trafikkskole arrangerer utenfor dette også, men sørg for å ta både trafikalt grunnkurs og kjøreopplæring hos disse!

Nesodden IF anbefaler Nesodden Trafikkskole og Martins Kjøreskole. De har begge lang erfaring med sertifiserte instruktører/veiledere lokalt, en garanti for kvalitativ kjøreopplæring for våre medlemmer. Det handler om trafikksikkerhet!

Kurset starter kl 17:00 alle dager og har 17 undervisningstimer fordelt over 4 kurs dager. I tillegg kommer mørkedemo for godkjent kurs før man kan begynne å øvelsekjøre. Det er begrenset antall plasser på kurset, så førstemann til mølla gjelder. Vi gjør oppmerksom på at ved få påmeldte kan kurssted bli flyttet til kjøreskolenes lokale på Tangen.

Kursinfo:
Påmelding per e-post til info@nesoddentrafikkskole.no, legg inn ”Trafikalt Grunnkurs NIF” i emnefeltet. I tillegg må påmelding inneholde navn og e-post adresse. Påmelding er bindende.

    Onsdag 8. oktober (Administrasjonsbygget)
    Torsdag 9. oktober (NIF Huset)
    Mandag 13. oktober (NIF Huset)
    Onsdag 15. oktober (Administrasjonsbygget)

Pris trafikalt grunnkurs kr 990,-
Pris mørkedemo kr 1 600,-

Lykke til med kjøreopplæringen hos Martins Kjøreskole og Nesodden Trafikkskole.

Legg igjen en kommentar