Rekruttdommerkurs 2016

I januar 2016 blir det nye dommerkurs. Påmeldingen er nå i gang! Les mer her:

Hvis du er interessert etter å ha lest om kurset, send din påmelding til Reidar Thomassen 46914848/ reidar.thomas@outlook.com

Kurs for 11-er fotball
Kurset er for deg som ønsker å dømme elleverfotball. Det stilles ikke krav om gjennomført klubbdommerkurs men det kan være en fordel å ha dette som bakgrunn.

Kurset består av fire moduler med innføring og opplæring i spillereglene for ellverfotball. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for ellverfotball, slik at disse kan bli benyttet av kretsen til å dømme kamper primært i fotballkretsens regi.

Før sesongstart 2016 gjennomføres det 3 kurs.

Varighet:
3 kvelder med teori + 1 kveld (2 timer) praksis siste kursdagen

Kursstart:
Alle kurs starter kl. 18.00 og varer i ca. 3,5 – 4 timer (teori) og ca. 2 timer (praksis, siste kurs kvelden)

Kursavgift:
Alt. 1: Klubbene kan velge «all inclusive» pakken til 6000.- pr deltaker.
Alt. 2: Klubbene kan alternativt velge å ikke inkludere dommerutstyrspakken, da vil kursavgiften 5000.- pr deltaker.

Påmeldingsansvarlig som sender påmeldingen bekrefter at utgifter for kurset (Alt. 1 kr. 6000.- eller Alt. 2 kr. 5000.-) kan faktureres vedkommendes klubb. I kursavgiften er følgende inkludert:
– Rekrutteringsdommerkurs (materiale og dommermappe er inkludert) og dommerskole kr. 1.100,-
– Vårkurs (dagssamling) før sesongstart med faglige temaer kr. 1.200,-
– Faglige tiltak/turneringer med veiledere og faddere underveis i sesongen kr. 500,-
– Praktisk dømming og videreføring etter dommerskolen kr. 500,-
– Evalueringsmøter og tett oppfølging av gruppeleder og medhjelpere i sesongen kr. 500,-
– Høstsamling (dagssamling) etter sesongen med evaluering kr. 1.200,-
– Standard dommerutstyrspakke som inneholder 1 stk sort dommerdrakt, 1 stk shorts, et par strømper, 1 fox dommerfløyte, 1 set med gult og rødt kort og 1 set assistentdommer flagg kr. 1.000,-

Kurssted:
Kurssted for teorien for alle kurs er Oslo idrettens Hus på Ekeberg (rom 338, 3. etg.). Praksisdelen som er på den siste kvelden gjennomføres på kunstgressbanen til KFUM på Ekeberg kl. 17.30 – 19.00.

De planlagte kursene avholdes på følgende datoer:
D-01, 14., 18., 21., og 24. januar Ledige plasser
D-02, 04., 08., 09., og 14. februar Ledige plasser
D-03, 03., 07., 10., og 13. mars Ledige plasser

Maks antall deltakere pr. kurs er satt til 30 personer.

Generelt om Rekrutteringsdommerkurs
Det lønner seg for klubbene å utdanne rekrutteringsdommere.
I Oslo Fotballkrets skal hver klubb få utbetalt kr. 4.000.- pr. dommer i overskudd i forhold til det antall dommere klubben skal ha i henhold til påmeldte lag.

Målgruppe
Personer som har gjennomført klubbdommerkurs eller har praktisk erfaring i fotball.
En rekrutteringsdommer bør være fylt 16 år når en begynner med dømming.

Målet med kurset
Hovedmålet er å gi deltakerne kunnskap i spillereglene i 11-er fotball.
Utdannede rekrutteringsdommere settes opp i seriekamper av Oslo Fotballkrets. Rekrutteringsdommere dømmer primært aldersbestemte (13-15 år) kamper det første året, men kan gradvis også prøve seg i junior- eller seniorkamper.

Hva er en rekrutteringsdommer?
Rekrutteringsdommerkurset er som regel 2. trinn i dommerutdanningen.
En rekrutteringsdommer dømmer primært 11-er fotball i aldersbestemte klasser.
Rekrutteringsdommere følges opp av egen fadder det første året.

Veiledes og følges opp gjennom støtteapparatet (faddere) til Oslo Fotballkrets.

Godtgjørelse for kampene er bestemt av Oslo Fotballkrets.

Kursgjennomføring
Kursene avholdes som regel i perioden november til mars.
Oslo Fotballkrets avvikler et dommerkurs over 4 kvelder á ca. 3,5 timer.
Kursene gjennomføres i løpet av en 2 ukers periode. De første 3 kveldene er teori og den siste kveld (2 timer) er praktisk opplæring. Man må ha deltatt på alle 4 kveldene for å få godkjent dette kurset. Teoriprøve må bestås for å kunne være aktiv rekrutteringsdommer.

Praktisk dømming
Kretsen setter opp rekrutteringsdommere i ca. 15 nøytrale kamper i første sesong.
Rekrutteringsdommer følges opp av en fadder og vurderes og veiledes jevnlig gjennom hele sesongen.

Ved sesongslutt vurderes rekrutteringsdommeren med tanke på autorisasjon som kretsdommer.

Legg igjen en kommentar