Årlig møte (årsmøte)

Da er vi klare for nye årsmøter i Nesodden Idrettsforening. Da idrettsforbundet har gjort noen presiseringer mht lovnormen knyttet til Årsmøter, vil gjennomføringen i år skille seg noe fra tidligere år.

Nesodden IF Fotball, vil som resten av gruppene under NIF paraplyen, gjennomføre et «Årlig møte» istedet for et Årsmøte som tidligere. Det innebærer at møtet ikke vil gjennomføres med samme formelle rammer som tidligere år, hvor avstemming på saker og valg av nye styremedlemmer og valgkomite vil gjennomføres. Møte vil, som før, gå igjennom en Årsberetning samt åpne for dialog og spørsmål rundt denne. Det vil være den normale gjennomgang av regnskap, budsjett og treningsavgifter, samt at det sittende styret vil dele den innstilling som gjøres til Hovedsstyrets Årsmøte mht forslag til nytt styre for kommende periode. De formelle valgene og avstemming på konkrete saker vil gjennomføres i Hovedstyrets Årsmøte.

Nesodden IF Fotball har sitt Årlige møte 15. februar kl. 19:00, i NIF-huset på Berger Stadion. Vi håper så mange som mulig vil delta, slik at vi på den måten får forankret både status og videre planer for Nesodden IF Fotball så bredt som mulig. Dokumentasjon som Årsberetning vil legges ut ca. 1 uke i forkant av møtet, og gjøres tilgjengelig her på våre hjemmesider.

Dokumenter til årlige møtet:
Årsberetningen
Saksliste årsmøte 2015
Treningsavgift 2016

Legg igjen en kommentar