Informasjon til lagledere/trenere

For de med lag i 13-årsalderen og oppover, om kamprapporter, omberamming av kamper og OFKs håndbok 2016:

Kamprapporter

I alle klasser fra 13 år og oppover benyttes elektroniske kamprapporter. Ved manglende rapportering av resultat, får Nesodden IF Fotball gebyr på kr 300,-. Ved innlevering av kamprapport som er mangelfull, får vi gebyr på kr 1.000,-. For å unngå unødige gebyrer, vennligst finn informasjon om utfylling av kamprapporter her: http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Serie-og-kamp-adm/Generelt/Mangelfull-utfylt-kamprapport/

Omberamming av kamper

Omberamming av kamper medfører også gebyr. Vi betaler kr 500 for hver kamp som omberammes. Dersom en kamp ikke spilles etter oppsatt terminliste (dvs endring av bane eller kamptidpunkt uten godkjenning fra krets), får vi gebyr på kr. 1.000. Hjelp oss å unngå gebyrer! Send inn kamprapporter og unngå omberamming så fremt det er mulig!

OFKs Håndbok 2016

OFKs Håndbok er ment som et hjelpemiddel i fotballhverdagen. Fra sesongen 2016 blir Håndboken kun publisert i en nettversjon, som finnes her:
http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Serie-og-kamp-adm/Generelt/Handbok-2016/

Legg igjen en kommentar