Trenere på seminar

(Foto: NFF) På torsdag 29.november så var det en hel gjeng ivrige fotballtrenere fra Nesodden som var på henholdsvis barnefotballseminaret og ungdomsfotballseminaret i regi av fotballtrenerforeningen.  Her kunne man bli oppdatert og få innsikt fra dyktige trenere med fagfelt på nettopp barnefotball eller ungdomsfotball. I tillegg var Nesodden Fotball godt representert på cupfinaleseminaret som gikk fra fredag til lørdag hvor Geir Harald Smith (sportssjef), Ruben Tollefsen (spillerutvikler), Martin Lundqvist (trener G 2003) og Håvard Lunde ( trener G 2004) var tilstede.

Barnefotballseminaret ble holdt på Intility Arena. Der var blant annet Ole Gunnar Solskjær og pratet om hvordan man får kompetanse og kvalitet inn i barnefotballen på en god måte. Det var også flere foredrag fra ulike breddeklubber og praksis på feltet med både sjuer og nierfotball. På dette seminaret var barnefotballansvarlig Petter Garder på plass og han hadde følgende å si om seminaret: – » Dette var et flott tiltak for oss  barnefotballtrenere i Nesodden Fotball. Her fikk vi se hvordan andre klubber driver og faglig påfyll som vi kan ta med videre inn i vår egen hverdag på Nesodden. «

Ungdomsfotballseminaret ble holdt i Manglerudhallen. Og her var det først praksis som sto på programmet, med tre ulike trenere som viste økter med spennende og ulikt innhold. Det var både norsk, portugisisk og ett engelsk innslag. Etter de praktiske øktene, så  var det tid for oppsummering og diskusjon med alle de tre trenerne som var åpne på hvordan de mente man burde jobbe med spillere på ungdomsnivå. Her var det mye lærdom å hente og sportssjef Geir Harald Smith hadde følgende å si om seminaret: – «Det er klart at for våre trenere er dette et topp tiltak som bidrar til økt kompetanse og videre inspirasjon til å jobbe godt med våre unge fotballspillere. Gøy å se at flere er interessert i å knytte til seg kunnskap og at vi igjen kan bruke dette til god spillerutvikling i Nesodden Fotball».