Åpne treninger for gutter og jenter født 2013/2014

Nesodden IF Fotball inviterer til åpne treninger for gutter og jenter i alderskullene 2013 og 2014 i september! Oppstart 7. og 8. september.

Det er ikke nødvendig å melde seg på til disse treningene – bare å møte opp!

Alle våre barnekull er foreldredrevet, så vi er avhengig av god hjelp fra dere. Hvis du allerede vet at du vil bidra rundt laget så ta gjerne kontakt med Petter Garder på forhånd. E-post: p.garder@nesoddenfotball.no

Treningstider i september 2013-kullet: Søndager kl. 12.00 på Nesoddbanen v/Berger skole.

Treningstider i september 2014-kullet: Lørdager kl. 12.00 på Nesoddbanen v/Berger skole.

På treningene i september så vil det være noen fra Nesodden IF Fotball tilstede for å hjelpe til med opplegg og utstyr.

Etter september-treningene så vil det bli avholdt et foreldremøte for å bli enige om veien videre.

Foreldremøte 2013-kullet blir 10. oktober kl. 18.00–19.00 i klubbhuset på Berger

Foreldremøte 2014-kullet blir 10. oktober kl. 19.00–20.00 i klubbhuset på Berger