Aktivitetslederkurs i NIF-huset

Nesodden IF arrangerer aktivitetslederkurs i NIF Huset:

Kursdatoer: Tirsdag 24/9, lørdag 28/9 og søndag 29/9

Aktivitetslederkurs barneidrett? 

Barnas første møte med idretten skal legge grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidrett er det derfor nødvendig å vite hvordan man trener og aktiviserer barn, mer enn å ha ekspertkunnskap innenfor den enkelte idrett.

Aktivitetslederkurs barneidrett går på tvers av idrettene og tar for seg de grunnkunnskapene man trenger for å påta seg treneransvar for barn. Kurset gir også konkrete tips til aktiviteter, samt hvordan man kan legge opp treningen slik at barna opplever mestring og glede i aktiviteten. 

Målgruppe: Alle som skal lede idrett og aktivitet for barn i alderen 5-12 år. Kursdeltaker må fylle 15 år det året de tar kurset.

Påmelding: Send mail med navn på deltaker til Lars.neerbye@gmail.com

Kursplan

Modul 1: 2 timer e-læring (utføres før kurset, deltakerne får egen epost noen dager før kursstart) og 1 time teori

Modul 2: 1 time teori og 3 timer sal/praksis

Modul 3: 3 timer med gruppearbeid

Modul 4: 4 timer praksis i sal/ute med barn eller med deltakerne på kurs

Tirsdag: 
kl. 19-21 – 2 timer med teori (modul 1 og 2) 

Lørdagen: 
kl. 9-12 – 3 timer i sal (modul 2)
kl. 12-15 – 3 timer i teorirom gruppearbeid/dialogduk (modul 3)
Søndagen: 
kl. 10-14 – 4 timer praksis i sal (modul 4)

Kursets innhold:

Aktivitetslederkurset skal gi kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år. Kurset tar for seg aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt). Kurset gir kunnskap om følgende:

Modul 1 Barneidrettens verdigrunnlag 

Modul 2 Barns læring og utvikling 

Modul 3 Aktivitetslederrollen 

Modul 4 Planlegging, gjennomføring og evaluering av økt

Kursets varighet Aktivitetslederkurset er på 14 timer. – 2 timer med e-læring som skal gjennomføres før kursstart. – 12 timer med kurslærer kombinasjon av 5 timer teori og gruppearbeid og 7 timer praksis i sal/ute. For å motta kursbevis må en ha gjennomført minst 80 % av kurset (e-læring som er deler av modul 1 og modul 4 er obligatorisk).