Nyhetsbrev mars 2021

Nyhetsbrev – Nesodden fotball (mars 2021)

Nyhetsbrev på gang igjen. Personlig synes jeg dette er fin måte å få kommunisert med trenere og ledere i klubben vår. Hjemmesidene skal bli bedre og da blir nyhetsbrevene en del av disse. 😊

Fotballens årlige møte

Torsdag 11. mars ble det gjennomført et meget godt årlig møte i Nesodden IF Fotball.

Her er innstillingen fra fotballens årlige møte til NIF sitt årsmøte (20. april) mtp styre

 1. Pål Breen velges for 2 år til som styreleder – gjenvalg
 2. Lars Smith velges for 2 år til som styremedlem – gjenvalg
 3. Gry Martens Meyer Svae velges for 2 år som styremedlem – nyvalg
 4. Lars Neerbye Eriksen velges for 1 år som styremedlem – gjenvalg
 5. Ine Hope Karlsen velges for 1 år som styremedlem – gjenvalg
 6. Erik Moskvil velges for 1 år til som varamedlem – gjenvalg
 7. Kristian Myrstad velges for 1 år som varamedlem – nyvalg

Styremedlemmene Arne Kyrkjebø, Terje Trym Rustad og Håvard Krogstadmo er ikke på valg og sitter dermed i 1 år til i sine ansvarlige verv.

I tillegg ble det valgt Sportslig Utvalg (SU)

Sportslig utvalg Ungdoms og Seniorfotball

 1. Tom Rune Fagernes
 2. Erik Moskvil
 3. Irene Størseth Lunde
 4. Lars Neerbye Eriksen

Disse møtes rett etter årlig møte og konstituerer leder for utvalget.

Sportslig Utvalg Barnefotballen

 1. Robert Onarheim
 2. Line Nitteberg

Nytt av året, er at barnefotballutvalget har 4 møter sammen med Sportslig Utvalg.

Trenersituasjonen

Da er vi endelig i mål med ansatte trenere på ungdomstrinnet og slik er ståa

A-lag – Lars Richard Bache / Tom Rune Fagernes

Jnr 1 – Jan-Vidar Syvertsen

Jnr 2/3 – Martin Lundquist

G16 – Svein-Olav Skøien

G15 – Truls Karoliussen

G14 – Jan-Vidar Syvertsen

G13 – Darko Filipovic

Akademiet

Akademiet ruller og går. Akademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 8-12 år (2013-2009). Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det er et ekstratilbud for de som ønsker å utvikle ferdighetene sine i fotball. Mandagene (15.00-16.30) styres av nyansatte Darko Filipovic som har UEFA B-kurs, mens fredagene (15.00-16.30) styres av junior 1-trener Jan-Vidar Syvertsen.

Link til påmelding: https://www.superinvite.no/#/invitation/b9e4093f970251d5bcf888b76944a4bc

UA (Ungdomsakademiet)

Ungdomsakademiet (populært kalt UA) startet opp i februar og ble raskt en suksess med 31 deltakere, jevnt fordelt på kullene 2009, 2008 og 2007. Det er også mulighet for ungdom født i 2006 og 2005 å melde seg på.

Pt er det 2 jenter som er med og her er velkomment med flere. UA er på tirsdager fra 15.00 til 16.30 på Berger KGB.

Link til påmelding: https://www.superinvite.no/#/invitation/1fbcf885f8f5c9afc9f37188b3f00afc

Utstyr

Alle årskull har fått egne båser i hhv barne- og ungdomsboden. Dette fungerer bra og det er viktig at alle årskull tar vare på sitt utstyr.

Jeg finner overraskende mange baller rundt om på feltet så noen kan godt steppe opp gamet litt. 😊

Mini-Mål

Det er innkjøpt mange mini-mål av typen Bazooka. Dette er helt suverene mål for smålagspill og det er plassert ut i barne- og ungdomsboden.

Det er dog viktig at disse blir behandlet bra, samt at alle leser bruksanvisningen som er hengt opp i begge boder.

Er du i tvil om åpning/lukking så spør en venn og/eller se denne video`en:

Instruksjoner: https://www.bazookagoal.com/wp-content/uploads/2015/09/BazookaGoal_Guide_OpenAndClose.pdf

Garderober

Vi må få bedre løsning på garderober. De skal låses opp før trening, ryddes etter bruk, så låses igjen.

De lag som bruker garderoben må si fra til meg så skaffer jeg nøkkel. Lars delte vel ut en del i fjor.

Banekapasitet/treningstider

P.t. har vi jo bare Berger KGB. Med det flotte været og kanskje litt innsatts fra kommunen og litt dugnad bør Nesoddbanen være på plass etter påske.

Forbereder derfor nye treningstider som skal gjelde fra så raskt som mulig etter påske. Vi kan i hvert fall gjøre det klart.

Send meg ønske om treningstider på en epost innen onsdag 24. mars. Gjør oppmerksom på at det er klin umulig å gjøre alle fornøyd, men send i hvert fall inn ett ønske. 😊

Flott om følgende informasjon er med:

Lag:

Ansvarlig pers:

Antall Spiller lag:

Ønskede dager:

Spilledager lagene serie (13 år og opp):

Eventuelle krisedager (altså det treninger er klin umulig):

Her er link til spilledager J/G-13 og oppover.

Vi har ikke så mye fokus på spilledager og kamper på banene ennå da det er ikke noe som tilsier en åpning før 1. mai. Vi kan derimot lage et eventuelt nytt oppsett når seriespillet er varslet åpnet.

Seriestart

Fått følgende melding fra OFK.

I et normalår blir terminlistene publisert senest 22. mars eller senest to uker før seriestart.

Da det pr. i dag er usikkert når man kan starte med å spille kamper vil terminlistene dessverre ikke bli publisert 22. mars, men to uker før seriestart i de forskjellige aldersklassene. Dette i henhold til Breddereglementet § 8-1.

Terminlisteinformasjon

Ryktene sier at man drømmer om seriestart for barn/ungdom i slutten av mai/begynnelsen av juni.

Gjennomføring av treninger

Mange har vært på kurs og mange har lært seg om treningsøkta.no

Treningsøkta er et nettsted med øvelser og muligheter til å sette opp økter.

Ønsker man tilgang til full versjon.

Send meg en epost med følgende info:

Overskrift: Treningsøkta

Navn:

F-dato:

Lag:

Epost:

Tlfnr.:

Tilgang sendes da fra s2s.

Korona

Egne eposter og egne Koronatreningstider med forslag til øvelser har blitt sendt ut tidligere denne uken. Har man spørsmål eller ønsker så er det bare å ta kontakt

Ellers

Jeg er som regel på feltet eller bare en telefon unna. Er det noe du lurer på eller noe du vil ha frem er det bare å ta kontakt.

Mvh Frederik Lund Vang

Nesodden IF Fotball

epost: frederik@nesoddenif.no

tlf: 47467000