Årlig møte

Årlig møte avholdes mandag 28. februar 2022 kl. 18.00 i idrettshuset på Berger ev. som videomøte.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på det årlige møtet, må sendes styret senest tirsdag 14. februar 2022 til frederik@nesoddenif.no      

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årlig møte på www.nesoddenif.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Pga covid-restriksjoner og/eller at vi blir nødt til å gjennomføre et videomøte, ønsker vi påmelding med epostadresse.

Send navn, epost og telefonnummer til frederik@nesoddenif.no- for påmelding innen fredag 25. februar 2022.

Velkommen til årlig møte!