Generell info

Nesodden Akademiet sine fotballskoler skal være et tilbud for enkeltspilleren som ønsker litt ekstra påfyll, enn det man møter i sin vanlig treningshverdag.  På fotballskolen vil det være et fokus på utvikling av ferdigheter for det enkelte individet. Vi deler ferdigheter inn i fire deler: taktisk, teknisk, fysisk og mentalt. På fotballskolen vil man igjennom uken være innom disse ferdighetene, enten igjennom ulike øvelser eller samtaler i gruppa. Utvikling vil stå i sentrum og det er viktig at spillerne selv har et ønske om å bli bedre og lære seg nye ferdigheter igjennom varierte øvelser og spill med ulikt tema.

Akademiets fotballskoler vil bli holdt tre ganger i året: vinterferien (uke 8), siste hele uke av sommerferien (uke 33) og i høstferien (uke 40)

  • Les mer om akademiets fotballskole i vinterferien her: Vinterferie
  • Les mer om akademiets fotballskole i sommerferien her: Sommerferien
  • Les mer om akademiets fotballskole i høstferien her: Høstferien

En dag på Akademiet fotballskole kan for eksempel bestå av følgende:

09.00- 09.45 – Frilek og velkomst.

10.00- 10.30 – Samtale rundt egen læring og bevisstgjøring om hva vi skal i dag.

10.40- 11.00 – Basis/motorisk trening

11.10– 12.20 – Teknisk trening, ballbehandling, bevegelighet.

12.20- 13.20 – Lunsj

13.20– 14.30 – Taktisk tema og spill med taktisk læring. For de yngste, teknikk før spill.

14.30– 15.00 – Samtale rundt dagens trening, hva har vi lært, hvordan kan vi bruke dette?

 

Akademiets fotballskoler er for alle!

Det er fullt mulig å delta på fotballskolene selv om man ikke har vært med på akademiet før eller har tilhørighet til Nesodden Fotball.