Satser for refusjon av dommeres utgifter:

Sesong:

 

Utbetaling dommerhonorar:

Miniserien hvor hjemmelaget stiller dommer: Klubbdommere dømmer etter vedtatt honorar – kr 150,- og uten reiseutgifter.

Trener/lagleder Signerer på Dommers Regning  og postlegger denne i kasse til Administrasjonen ved inngang kontoret.

Våre turnerings og innecup kamper skal dømmes etter satser vedtatt av turneringsansvarlig.

Kamper oppsatt av kretsen – Autoriserte dommere: Dommeren beregner seg honorar etter kretsens regler.

Dommer poster selv Kravet på E-post til kontoret, alternativt kan kasse ved inngang benyttes for kamper på Berger.

Administrasjon utbetaler dette fortløpende, etter godkjent innlevert krav.

 

Treningskamper utenfor sesong:  kan avtales med den enkelte dommer tilknyttet NIF (se liste over tilgjengelige dommere).

Kamphonorar beregnes etter vedtak gjort i styret.

Dommere som ikke står tilsluttet NIF vil ikke kunne kreve høyere honorar i forhold til reisegodtgjørelse osv. enn honorar vedtatt av NFF/kretsen.

Se for øvrig  info for treningskamper utenfor sesong fra Oslo Fotball Dommerlaug: Her

 

Dommerhonorar treningskamper – utenfor sesong
Nesodden IF har vedtatt honorar ved treningkamper med egne dommere utenfor sesong:
Dommerbetalinger: Vedtatt på styremøte for vintersesongen 2014/15:
Gjelder for treningskamper med egne dommere, arrangert på Nesodden. Det godskrives ikke reiseutgifter til fra kamp lokalt. Dersom dommer skal brukes utenfor Nesodden, kan det avtales dekning av reise! Klubben dekker 3 treningskamper pr lag/sesong, til hvert lag.
 For Nordeacup og TINE fotballskole fastsettes dette av turneringsansvarlig.