Alle hjemmelag er ansvarlig for at dommer møter til kamp:

Ta gjerne en SMS dagen før til aktuell dommer og informer om kampstart/off. kommunikasjon til banen, og be om bekreftelse på fremmøte. Det forplikter!

Dersom det ikke er satt opp dommer av turneringsansvarlig er det hjemmelaget som skal skaffe dommer til kampen. Jfr. NFF`s kampreglement 

Dersom det er satt opp en nøytral dommer fra krets gjelder bestemmelsene ved uteblivelse.

En oppsatt kamp fra kretsen kan fremskyndes ( bortsett fra siste serierunde) dersom alle parter er informert og enig, for å kunne utsette en kamp se vedtektene i NFF`s kampreglement .

For kamper arrangert av andre/lokalt kan egne regler forekomme .

Link til dommere som er autorisert og dømmer for Oslo fotballkrets finner du www.fotball.no/oslo

Link til NFFs spillerregler etter FIFAs bestemmelser og Spillerregler på små baner: Se www.fotball.no/