Hva er Nesodden IF´s Fotballakademi


nfalogo
Nesoddenakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 7-12 år. Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det er et ekstratilbud for de som ønsker å utvikle ferdighetene sine.

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum

Det forventes at spillerne som deltar har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltaker best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle en riktig blanding av mestring og utfordringer. Dette betyr i praksis at all trening på akademiet vil være differensiert og at gruppene deles inn etter ferdighets nivå og ikke aldere eller skolekretser. Treningene bistår av en øvelsesdel og en spilledel. I øvelsesdelen er fokuset på utvilking av tekniske basisferdigheter. I spilledelen er fokuset på å utvikle taktiske basisferdigheter.

Tekniske basisferdigheter

Dagens fotball setter store krav til flere tekniske ferdigheter. På akademiet så vil øvelsesdelen av treningen bli brukt til å jobbe med tekniske basisferdigheter. Vi bygger opp den tekniske treningen steg for steg slik at det ikke skal danne seg huller i teknikken. Eksempel på dette er at vi starter ikke med å jobbe med pasninger før man mestrer mye av øvelsene som bare er med seg selv og ballen.

Pasnings- og medtaksferdigheter, innleggs- og avslutningsferdighet, føreferdighet eller headeferdighet er avgjørende å mestre for enhver fotballspiller. Disse ferdighetene kan kun utvikles gjennom mye trening. Våre treninger fokuserer på å utvikle disse ferdighetene gjennom øvelser som gir mange repetisjoner samtidig som at belastningen er lav, slik at den uten problemer kan kombineres med annen lagstrening eller kamp samme dag.

Taktiske basisferdigheter

I spilldelen på akademiet så vil vi jobbe med det taktiske aspektet i fotball, samt og lære barna de riktige begrepene og terminologien som man bruker i fotballspråket. Forståelsen her vil variere veldig i de ulike aldersgruppene og vi vil hele tiden tilpasse innlæringen for å gi en blanding av utfordring og mestring. Også her vil vi bygge innlæringen gradvis for at det ikke skal oppstå huller i de taktiske ferdighetene. Eksempel på dette er at vi ikke vil spille 6v6 før spillerne i gruppen mestrer det vi har som innlæringspunkter for spill 5v5.

Praktisk informasjon

Akademiets treninger er på Berger KGB og har treningstid kl.15.00-16:30 hver dag, og passer perfekt inn i perioden mellom skole og når foreldrene er hjemme fra jobb. Akademiet blir ledet av klubbens ansatte trenere. Det er alltid ansatte tilstede fra kl.14.00, og barn er velkomne til å komme så snart skoledagen er slutt for å oppholde seg i våre lokaler eller låne baller til bruk på banen. Det er mulig å delta på akademiet så mange ganger man vil i uken og det er valgfritt hvilke dager man velger å gå (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag).

Det vil bli servert mat og frukt fra kl 14.30.

Det er ikke akademi på skolens fridager.

I vinterperioden 2018 så gjelder akademiet-tilbudet for 2006-2010. Nesodden fotballakademi følger skoleruten.

 

Priser for 2018:

·         1 dag i uka 425 kr/mnd

·         2 dager i uka 725 kr/mnd

·         3 dager i uka 1025 kr/mnd

·         4 dager i uka 1250 kr/mnd

·         5 dager i uka 1425 kr/mnd

 

–      Vi tilbyr 20% søskenmoderasjon.

 

Vi ønsker ikke at økonomi ekskluderer noen fra deltakelse på akademiet. Ta derfor kontakt med Geir Harald (ghs@nesoddenfotball.no) dersom det er behov for en ordning med rabattert betaling.

 

Nye påmeldingsrutiner for 2018

Vi vil i 2018 bruke systemet superinvite for påmeldinger til akademiet.

Direkte link til påmelding ligger her: https://www.superinvite/NIFakademiet

Vil du lese mer om påmelding og hvordan superinvite fungerer så ligger det info her: http://nesoddenfotball.no/fotballakademiet/pamelding/

 

Noe du lurer på?

Ta kontakt med barnefotballansvarlig Petter Garder på petter.nesoddenfotball@gmail.com eller på tlf: 93034815