Hva er Nesodden IF´s Fotballakademi


nfalogo

Nesoddenakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 7-12 år. Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det er et ekstratilbud for de som ønsker å utvikle ferdighetene sine.

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum

Det forventes at spillerne som deltar har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltaker best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle en riktig blanding av mestring og utfordringer. Dette betyr i praksis at all trening på akademiet vil være differensiert og at gruppene deles inn etter ferdighets nivå og ikke aldere eller skolekretser. Treningene bistår av en øvelsesdel og en spilledel. I øvelsesdelen er fokuset på utvilking av tekniske basisferdigheter. I spilledelen er fokuset på å utvikle taktiske basisferdigheter.

Tekniske basisferdigheter

Dagens fotball setter store krav til flere tekniske ferdigheter. På akademiet så vil øvelsesdelen av treningen bli brukt til å jobbe med tekniske basisferdigheter. Vi bygger opp den tekniske treningen steg for steg slik at det ikke skal danne seg huller i teknikken. Eksempel på dette er at vi starter ikke med å jobbe med pasninger før man mestrer mye av øvelsene som bare er med seg selv og ballen.

Pasnings- og medtaksferdigheter, innleggs- og avslutningsferdighet, føreferdighet eller headeferdighet er avgjørende å mestre for enhver fotballspiller. Disse ferdighetene kan kun utvikles gjennom mye trening. Våre treninger fokuserer på å utvikle disse ferdighetene gjennom øvelser som gir mange repetisjoner samtidig som at belastningen er lav, slik at den uten problemer kan kombineres med annen lagstrening eller kamp samme dag.

Taktiske basisferdigheter

I spilldelen på akademiet så vil vi jobbe med det taktiske aspektet i fotball, samt og lære barna de riktige begrepene og terminologien som man bruker i fotballspråket. Forståelsen her vil variere veldig i de ulike aldersgruppene og vi vil hele tiden tilpasse innlæringen for å gi en blanding av utfordring og mestring. Også her vil vi bygge innlæringen gradvis for at det ikke skal oppstå huller i de taktiske ferdighetene. Eksempel på dette er at vi ikke vil spille 6v6 før spillerne i gruppen mestrer det vi har som innlæringspunkter for spill 5v5.

Praktisk informasjon

Akademiets treninger er på Berger KGB og har treningstid kl.15.00-16:30 hver dag, og passer perfekt inn i perioden mellom skole og når foreldrene er hjemme fra jobb. Akademiet blir ledet av sportssjef i Nesodden IF Fotball Geir Harald Smith og barnefotballansvarlig Lars Neerbye Eriksen. Det er alltid ansatte tilstede fra kl.14.00, og barn er velkomne til å komme så snart skoledagen er slutt for å oppholde seg i våre lokaler eller låne baller til bruk på banen.

Det er mulig å delta maksimalt 3 dager i uken på Nesoddenakademiet. Det er valgfritt om man ønsker å gå på akademiet, 1, 2 eller 3 dager i uken.

 

Det er ikke Nesoddenakademiet på skolens fridager.

 

Treningsdager/årskull

Mandag og onsdag: Barn f. 2005 – 2007

Tirsdag og torsdag:  Barn f. 2008 – 2010

Fredag: Felles for alle

 

Påmeldingsperioder – nye rutiner

Fra og med 1. januar 2017 vil det være noen endringer knyttet til akademiet. Påmelding til akademiet vil nå være i tre sykluser, i stedet for månedlig: vår, høst og vinter. Man melder på seg på 1 syklus av gangen; vår, høst og vinter. Man melder på sitt/sine barn for en hel periode.

Vår: 1.april til skoleslutt

Høst: Skolestart til 31.oktober.

Vinter: 1.november til 31.mars (NB! 1.januar til 31.mars for kommende vinter)

Akademiet følger fortsatt skoleruten til punkt og prikke. Det vil si at det er akademi hver dag det er skole i henhold til skoleruten til Nesodden kommune.

Priser

Fotballakademiet har tilbud om aktivitet opp til 3 ganger per uke.

1 dag/uke: kr 1.200/perioden 1.jan-31.mars

2 dager/uke: kr 2.100/perioden 1.jan-31.mars

3 dager/uke: kr 3.000/perioden 1.jan-31.mars

Prisene er inkludert mat og frukt før trening og frukt etter trening.

Vi tilbyr søskenmoderasjon tilsvarende 20% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. Ta kontakt med foreningssekretær Anne Irene Nygård (anne.irene@nesoddenif.no) for mer informasjon. Dersom det er behov for å dele opp beløpet – ta kontakt!

Vi ønsker ikke at økonomi ekskluderer noen fra deltakelse på akademiet. Ta derfor kontakt med Geir Harald (ghs@nesoddenfotball.no) eller Lars (lars.neerbye@nesoddenfotball.no) dersom det er behov for en ordning med rabattert betaling.

Påmelding skjer på MinIdrett

Påmelding skjer via innbetaling på Min Idrett, er bindende og gjelder for hele perioden. Etter innlogging i MinIdrett, velg først utøver, deretter hvilket treningstilbud man ønsker (NB! Les nøye for korrekt fødselsår og riktig kombinasjon av dager for ditt barn!) Om ditt barn ikke er medlem av Nesodden IF Fotball, kan man fortsatt melde seg på uten å bli innmeldt i Nesodden IF.

Lenke til påmeldings side for Nesodden akademiet: http://nesoddenfotball.no/fotballakademiet/pamelding/

Grundig beskrivelse av påmelding til arrangement på MinIdrett finnes her:

http://nesoddenif.no/blog/2016/03/06/pamelding-til-arrangement/ 

 

Ny prisstruktur for Nesoddenakademiet f.o.m. 2017

Periode

1 dag i uken

2 dager i uken

3 dager i uken

Vinter 2017

(1.jan-31-mars)

Kr. 1.200,-

Kr. 2.100,-

Kr. 3.000,-

Vår 2017

(1.april-skoleslutt)

Kr. 1.200,-

Kr. 2.100,-

Kr. 3.000,-

Høst 2017

(skolestart-31.okt)

Kr. 1.200,-

Kr. 2.100,-

Kr. 3.000,-

Vinter 2017/2018

(1.nov-31.mars)

Kr. 2.000,-

Kr. 3.500,-

Kr. 5.000,-

Pris per måned tilsvarer månedspris på kr. 400/700/1000.

Noe du lurer på?

Ta kontakt med Lars på lars.neerbye@nesoddenfotball.no