Påmelding skjer på MinIdrett

Påmelding skjer via innbetaling på Min Idrett, er bindende og gjelder for hele perioden. Etter innlogging i MinIdrett, velg først utøver, deretter hvilket treningstilbud man ønsker.

(NB! Les nøye for korrekt fødselsår og riktig kombinasjon av dager for ditt barn!)

Om ditt barn ikke er medlem av Nesodden IF Fotball, kan man fortsatt melde seg på uten å bli innmeldt i Nesodden IF.


Lenke til påmelding Nesoddenakademiet:

https://mi.nif.no/Event#311829-011

 Grundig beskrivelse av påmelding til arrangement på MinIdrett finnes her:

http://nesoddenif.no/blog/2016/03/06/pamelding-til-arrangement/