Planer for Nesodde G 2003 TG 1 I 2018

Vi har nå faste treningstider, disse gjelder fra torsdag 4.1 og til ut Mars

  • Mandag 1600 på Berger kgb oppmøte 1545
  • Tirsdag 1930 på Jar skole oppmøte 1915 ( oppvarming ute joggetur ) Inne i gymsalen fra 2000 til 2100. Fysisk økt med spenst, styrke og bevegelighet.
  • Onsdag 1700 på Fjellstrand skole inne oppmøte 1645. Ferdig 1900
  • Torsdag 1600 på Berger kgb oppmøte 1545
  • Søndag 1700 på Berger kgb oppmøte 1645

Hovedaktiviteter for tg 1 i tillegg til seriespill

Langhuscup 6-7 januar innendørscup

Mossecup 1 3-4 Februar inne i Mossehallen

Mossecup 2 3-4 Mars inne i Mossehallen

Treningskamper gjennom vinteren ( bookes i disse dager og blir lagt ut så fort kabalen er klar )

Cup på våren i Oslo området

Skadevi cup i Skøvde 28.juni til 1 juli. Vi holder i gang etter siste seriekamp som oppkjøring inn mot Skadevi cup

En sommercup til kommer inn i løpet av kort tid

Elitecup på høsten ( helst med overnatting )

Obos eller Adidas cup i gjennom sesongen ( dette for å gi alle et ok kamptilbud )

 

Ferieoversikt: Det er ønskelig at så mange som mulig følger denne, vi snakker ikke her om at det er noe i veien for å miste en aktivitet men utgangspunktet bør være at man følger opplegget etter beste evne. Vet man om ting man kommer til å være borte fra så opprett en tidlig dialog med GH.

Vinterferie: Uke 8 Frivillige treninger mandag og tirsdag klokken 1200 så tar vi fri frem til søndag  25 hvor vi trener på kvelden

Påskeferie: Vi trener dagtid mandag + tirsdag i påskeuken ( obligatorisk ) så tar vi fr resten av uken og trener igjen som normalt fra mandag 2 april

Sommerferie: Kommer tilbake til dette når vi spikrer sommercup nr 2. Oppstart for oppkjøring til høstsesongen er mandag 6 august og da bør alle være på plass

Så er det naturligvis sånn at det for enkelte er klin umulig å følge dette av ulike grunner. Tidlig dialog så ordner det alltid seg. 

Endringer kan forekomme underveis og vil bli oppdatert på siden her hvor aktivitetsplan ligger.