Oppmøte i garderoben før alle treninger.

TIRSDAG 13.02.
KGB, kl. 20.15 – 22.00, (hel bane)

Oppvarming
3 og 3, med én ball. Diverse føringsøvelser.

Teknisk øvelse
2 og 2, med én ball. Diverse øvelser = volley, demping lår, demping bryst, heading.
10 x hver, så bytte.

GRUPPE 1: Oppsill/kant/avslutning
2 kantspillere (HK/VK) på kantene, 1 midtbane (MB) på midtbanesirkel, spiss (S) på 16.

MB spiller til S. MB velger siden han vil ha ballen tilbake på – f.eks. høyre, som vist.
S legger tilbake til MB.


MB spiller en ball i rom til HK, som tar med ballen opp langs siden.


Før innlegget kommer, søker S mot nærmeste stolpe, MB mot straffemerket og VK mot bakre stolpe.
HK har ekstremfokus på å legge en perfekt ball til VK, MB eller S.

GRUPPE 2: Spilløvelse med små mål
Småmål på banen hvor det scores når ballen sentres (og tas i mot) av spillere på samme lag.

Gruppe 1 og 2 bytter halvveis i sesjonen.

Treningen avsluttes med spill med 2 eller 4 lag.

 

ONSDAG 14.02.
KGB, kl. 20.15 – 22.00, (halv bane)

Oppvarming
G6/skadeforebyggende

Teknisk øvelse
2 og 2 overfor hverandre, foran hver sin hatt. Mottak og pasning med høyre fot. Ta i mot ballen på venstre side av hatten, føre ballen overpå høyre og sentre. Bytte til venstre fot etterhvert.

Fysisk
«Doggis». Deler i to grupper som bytter hvert minutt.

Possession
«Press i 16″/»Engelskmann»

Treningen avsluttes med spill med 2 eller 4 lag.

 

FREDAG 16.02.
KGB, kl. 17.15 – 19.00, (halv bane)

Oppvarming
Samlet løp med hopp og sprett.

«Champions League»

Treningen avsluttes med spill med 2 eller 4 lag.

 

LØRDAG 17.02.
KGB, Hjemmekamp mot ROS, oppmøte kl. 14.00.
Laguttak legges ut i Facebook-gruppa.