Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Av 167 klubber i Oslo Fotballkrets ble Nesodden IF Fotball i 2017 en av 23 som kunne smykke seg med denne tittelen. På denne siden finner du all informasjon knyttet til Kvalitetsklubb
Nyhetsarkiv: Nesoddenfotball.noAmta.noNesoddguiden.no

Verdier og visjoner

«Idrett for alle». Nesodden IF skal være den største og den viktigste aktøren for en aktiv befolkning på Nesodden. Detter er idrettsforeningens visjon, og som Nesodden IF Fotball støtter opp om når vi har som mål å ha et godt sportslig og sosialt tilbud for så mange som mulig, så lenge som mulig. Vi har fokus på verdier som frivillighet, demokrati, helse, ærlighet, likeverd.

Sportsplan


Revidert sportsplan

Økonomi


Økonomistyring


Lagkonto

Retningslinjer


Styreleder


Barn og ungdom


Treneransvarlig


Dommerkoordinator


Politiattester


Oppstartsplan


Kvalitetsklubbansvarlig


Materialforvalter


Hjemmekamper


FIKS


«Fair play»-ansvarlig


Baneansvarlig


Fotball – alkohol