«Idrett for alle». Nesodden IF skal være den største og den viktigste aktøren for en aktiv befolkning på Nesodden. Detter er idrettsforeningens visjon, og som Nesodden IF Fotball støtter opp om når vi har som mål å ha et godt sportslig og sosialt tilbud for så mange som mulig, så lenge som mulig.

Vi har fokus på verdier som Frivillighet, Demokrati, Helse, Ærlighet, Likeverd.