Om Nesodden fotballakademi

Om Nesodden Fotballakademi

Akademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 7-12 år (2014-2009). Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det er et ekstratilbud for de som ønsker å utvikle ferdighetene sine i fotball.

Det forventes at de som deltar på akademiet er treningsvillige, motiverte og har gode holdninger. I Nesodden Fotball er det viktig å være en god lagkamerat og vi har sterkt fokus på dette igjennom øktene.

En typisk akademitrening:

Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle en riktig blanding av mestring og utfordringer. Vi deler inn etter antall/aldersgrupper og ønsker ikke for store grupper slik at trener skal kunne se alle og at man får god oppfølging både kollektivt og individuelt igjennom økta.

Treningene består av en oppvarmingsdel – med mest mulig ball og individuelt fokus på egen teknikk. I tillegg til at vi kan kjøre mer konkurranse/lek for de yngste og mer koordinasjon/hurtighet for de eldre.

Videre er det øvelsesdel hvor man har fokus på tekniske basisferdigheter som er viktig i spillet. Dette øver vi da på enten en og en, i par eller i mindre grupper. Vi sørger for at vi får mange gode repetisjoner og utviklet oss på de spesifikke ferdighetene godt nok – for å bli bedre må man terpe mye!

Til slutt avslutter vi med en spilldel – hvor vi har fokus på å ta med oss basisferdighetene vi har øvd på inn i spillet. Her vil vi legge til rette for at man skal kunne utfolde seg individuelt – samtidig som man skal få forståelsen av at det er et lagspill og at vi må spille hverandre gode. Her læres det også generelle taktiske ferdigheter for å øke fotballforståelsen og for at man skal lykkes med et kollektivt pasningsspill som er basisen for hvordan man ønsker å spille i Nesodden Fotball.

Praktisk informasjon:


Akademiets treninger er på Berger KGB og har treningstid kl. 15.00–16.30 hver dag, og passer perfekt inn i perioden mellom skole og når foreldrene er hjemme fra jobb. Akademiet blir ledet både av klubbens ansatte trenere og spillere fra a og jr-laget som har ambisjoner og er i startfasen som trenere. Vi følger treningsopplegg og rød tråd fra klubb.

Barna kan oppholde seg i lokalene og låne baller til egentrening/lek før vi starter. Det vil bli servert frukt fra kl. 14.30. Det er ikke akademi på skolens fridager. Vi følger skoleruten.

Treningstider
Mandag 15.00–16.30
Fredag 15.00–16.30

Priser for 2022:
1 dag i uka 500 kr/md
2 dager i uka 800 kr/md

Påmelding
Påmelding kan gjøres her:
Påmelding skjer månedsvis.

Lenke til påmelding: https://www.superinvite.no/#/invitation/51681a7c14879f9eca39669df858f75b

Legg igjen en kommentar