Om Nesodden Fotballakademi

Akademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 7-12 år. Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det er et ekstratilbud for de som ønsker å utvikle ferdighetene sine i fotball.

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum
Det forventes at spillerne som deltar har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltaker best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle en riktig blanding av mestring og utfordringer. Dette betyr i praksis at all trening på akademiet vil være differensiert og at gruppene deles inn etter ferdighets nivå og ikke aldere eller skolekretser. Treningene bistår av en øvelsesdel og en spilledel. I øvelsesdelen er fokuset på utvilking av tekniske basisferdigheter. I spilledelen er fokuset på å utvikle taktiske basisferdigheter.

Tekniske basisferdigheter
Dagens fotball setter store krav til flere tekniske ferdigheter. På akademiet så vil øvelsesdelen av treningen bli brukt til å jobbe med tekniske basisferdigheter. Vi bygger opp den tekniske treningen steg for steg slik at det ikke skal danne seg huller i teknikken. Eksempel på dette er at vi starter ikke med å jobbe med pasninger før man mestrer mye av øvelsene som bare er med seg selv og ballen.

Pasnings- og medtaksferdigheter, innleggs- og avslutningsferdighet, føreferdighet eller heade-ferdighet er avgjørende å mestre for enhver fotballspiller. Disse ferdighetene kan kun utvikles gjennom mye trening. Våre treninger fokuserer på å utvikle disse ferdighetene gjennom øvelser som gir mange repetisjoner samtidig som at belastningen er lav, slik at den uten problemer kan kombineres med annen lagstrening eller kamp samme dag.

Taktiske basisferdigheter
I spilldelen på akademiet så vil vi jobbe med det taktiske aspektet i fotball, samt og lære barna de riktige begrepene og terminologien som man bruker i fotballspråket. Forståelsen her vil variere veldig i de ulike aldersgruppene og vi vil hele tiden tilpasse innlæringen for å gi en blanding av utfordring og mestring. Også her vil vi bygge innlæringen gradvis for at det ikke skal oppstå huller i de taktiske ferdighetene. Eksempel på dette er at vi ikke vil spille 6v6 før spillerne i gruppen mestrer det vi har som innlæringspunkter for spill 5v5.

Praktisk informasjon
Akademiets treninger er på Berger KGB og har treningstid kl. 15.00–16.30 hver dag, og passer perfekt inn i perioden mellom skole og når foreldrene er hjemme fra jobb. Akademiet blir ledet av klubbens ansatte trenere. Det er alltid ansatte tilstede fra kl. 14.00, og barn er velkomne til å komme så snart skoledagen er slutt for å oppholde seg i våre lokaler eller låne baller til bruk på banen. Det er mulig å delta på akademiet så mange ganger man vil i uken og det er valgfritt hvilke dager man velger å gå (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag). Det vil bli servert mat og frukt fra kl. 14.30. Det er ikke akademi på skolens fridager. Vi følger skoleruten.

Treningstider
Akademiet er åpent fra kl. 14.00 hver dag med mulighet for skifte, spise og leke med ball frem til treningsstart kl. 15.00. Man velger selv hvor mange og hvilke dager man ønsker å delta/melde på.
Mandag 14.00–16.30
Tirsdag 14.00–16.30
Onsdag 14.00–16.30
Torsdag 14.00–16.30
Fredag 14.00–16.30

Priser for 2018:
1 dag i uka 425 kr/md
2 dager i uka 725 kr/md
3 dager i uka 1025 kr/md
4 dager i uka 1250 kr/md
5 dager i uka 1425 kr/md
Vi tilbyr 20% søskenmoderasjon.

Påmelding
Påmelding kan gjøres her: Superinvite
Påmelding skjer månedesvis.

Spørsmål
Spørsmål kan stilles til leder for barnefotballen, Petter Garder, på e-post p.garder@nesoddenfotball.no

Leave a comment