Oppstart for 2012 kullet

 

Søndag 9 september kl 1030 på Nesoddbanen, som ligger ved Berger skole, starter vi med treninger for årets førsteklassinger. Treningene ut september vil bli ledet av Petter som er barnefotballansvarlig i klubben.

Vi kommer allerede fra start trenge hjelp fra foreldregruppen.

Barnelagene i Nesodden Fotball er drevet av foreldregruppen, men vi hjelper dere frem til dere er klare til å ta over ansvaret.

 

Tirsdag 9 oktober kl 1930 blir det foreldremøte i klubbhuset på Berger stadion.

På møtet vil vi gjennomgå følgende punkter:

  • Presentasjon av Nesodden IF Fotball
  • Hva er Nesodden IF barnefotball
  • Presentasjon av Kiwiserierien og Energihuset Cup
  • Presentasjon av Akademiet

Petter Garder – tlf: 930 34 815  Mail: petter.nesoddenfotball@gmail.com