I perioden September til Desember 2018 er ua treningene mandag klokken 1600 på Berger kgb

Vi møter alltid i garderoben

Beskjed om analyse og eventuelle foredrag vil komme på mail minimum 3 dager før tiltaket gjennomføres. Slike tiltak kan falle på andre dager enn fredager og vil da erstatte treningen den uken.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sportssjef Geir Harald Smith på tlf. 412 85 361.