Treningsdagene vil variere for de forskjellige periodene, dette er for å ta hensyn til treninger med eget lag og kamper når man er i sesong. Hvilke dager og tidspunkter som UA gjennomføres på vil stå i skriv som blir sendt ut for påmelding før hver periode. På denne siden står alltid tidene for gjeldene periode.

Treningene gjennomføres på Berger KGB. Disse tidene gjelder for perioden september-desember 2017:

• Mandager: kl. 1600-1730
• Fredager: kl. 1600-1730

ALLTID OPPMØTE 15 MIN FØR TRENINGEN STARTER I GARDEROBEN

Eventuelle spørsmål kan rettes til sportssjef Geir Harald Smith på tlf. 412 85 361.