UngdomsAkademiet

Om UNgdomsakademiet

Hva er ungdomsakademiet?
Ungdomsakademiet er et ekstratilbud for spillere i aldersgruppene 13-16 år. Tilbudet er ment for læringsorienterte spillere som ønsker å utvikle fotballtekniske og taktiske ferdigheter. Vi vil også gjennom samtaler, teori undervisning og foredrag sette fokus på fysiske basisferdigheter og gi spillerne en forståelse av sammenhengen mellom kosthold-søvn og prestasjoner. Dette er en mulighet for klubbens spillere som ønsker tilgang til ekstra tilbud utover den normale lags aktiviteten.

Hva er tekniske basisferdigheter?
Dagens fotball stiller store krav til flere tekniske ferdigheter. Pasning, mottak og medtaksferdigheter, innleggs og avslutningsferdighet er avgjørende å mestre i dagens fotball. Disse ferdighetene utvikles kun gjennom mye trening. På ungdomsakademiet så vil vi fokusere på å utvikle disse ferdighetene gjennom øvelser som gir mange repetisjoner.

Hva er taktiske ferdigheter?
Taktiske ferdigheter er det viktigste for å lykkes i dagens fotball. Man kan være rask, sterk og ha gode ferdigheter, men hvis man ikke har en god taktisk forståelse av spillet så er det begrenset hvor langt man kan nå. Taktiske ferdigheter deles opp i 2 kategorier hvor den første er individuelle taktiske ferdigheter. Eksempler på individuelle taktiske ferdigheter er: hvilke valg man tar med ballen når, forståelse av og ta av press i mottak, evnen til vite om du skal støte eller falle som forsvarsspiller og dette er bare noen eksempler. Den andre kategorien er relasjonelle taktiske ferdigheter. Eksempler på denne typen ferdighet er: Forståelsen av hvilket rom du skal true når, hvilken vei skal du lede som forsvarspiller, forståelsen av 1f, 2f og 3f rollene og hvilken fot du slår ballen på til en medspiller for å hjelpe han med valgene videre. Våre treninger vil hjelpe spillerne til best mulig å forstå disse taktiske dimensjonene av spillet ut fra posisjon.

Hva er fysiske basisferdigheter?
I mange idretter generelt og fotball spesielt er koordinasjon, styrke, stabilitet og bevegelighet svært viktige fysiske ferdigheter. I tillegg til å forebygge skader og fremme god helse, bidrar disse egenskapene til å danne grunnlaget for en rekke idrettslige ferdigheter. Dette er essensielle egenskaper for å oppnå et høyt ferdighetsnivå, enten det er fotball, håndball, tennis, basket, bandy, eller annen idrett. På UA så vil vi gi spillerne en god forståelse av disse tingene gjennom samtaler og teori undervisning om hvordan de på egenhånd skal klare å bygge en god fotball relevant fysikk, og lære seg og ta vare på kroppen gjennom riktig kosthold og søvn.

Utviklingsfokus
På ungdomsakademiet står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at spillere som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle en riktig blanding av mestring og utfordringer. Vi vil dele i grupper på tvers av kull og differensiere ut ifra nivå i hver enkelt ferdighet.

Samarbeid med lagene og belastning styring
Ungdomsakademiets sine trenere vil samarbeide tett med lagene. Dette vil i praksis si at deltakelse på ungdomsakademiet gjør det mulig å få en større helhet i treningshverdagen sin enn det man vil få ved kun å delta på lagsaktivitet. Samarbeidet mellom lagene og ungdomsakademiet vil også bety at vi får muligheten til å styre belastningen og intensiteten til hver enkelt spiller ut ifra lagsaktiviteten, det betyr at det vil være fullt mulig å delta på ungdomsakademiet selv om laget du spiller på har hatt trening tidligere på dagen eller skal ha trening senere på kvelden. Vi vil da sørge for å tilby spillerne det gjelder en økt med riktig intensitet i forhold til totalbelastning.

Pris
500 kr i måneden

Påmelding
Man kan seg på fotløpende. Ta kontakt med Frederik Lund Vang ved spørsmål.
Påmelding til UA skjer via Superinvite: https://www.superinvite.no/#/invitation/1fbcf885f8f5c9afc9f37188b3f00afc