Deltakelse på UA koster: 500 kr i mnd for 1 gang pr uke og 700 kr i mnd for 2 ganger pr uke, og påmeldingen gjøres for perioder.

Periodene er som følger: Periode 1 ( Januar, Februar, og Mars), Periode 2 (April, Mail, Juni) og Periode 3 (September, Oktober, November, Desember).

Påmelding til UA skjer via Min idrett : https://mi.nif.no/Event#311875-011

Eventuelle spørsmål kan rettes til sportssjef Geir Harald Smith på tlf. 412 85 361.