Rolletrening på Berger

Tirsdag 18.juni ble andre rolletreningsøkten for satsingslagene
gjennomført. Denne gangen var det back og kant/ving som sto for tur, etter
at spissene fikk sitt 28.mai.


I strålende vær møtte følgende gutter fra satsingslagene:
Niklas (G15), Martin (G15), Dennis (G16), Edvard(G15), Eivind (G14),
Benjamin (G14), samt Jo og Jakob fra A-laget.

Jo og Jakob ledet gutta gjennom «Spilleklar»-øvelsene, og så ble det
gjennomgått litt på taktikktavla.

Rolletreningenes viktigste hensikt er ikke antall repetisjoner hver enkelt
spiller får, men diskusjonene og dialogene som gir økt forståelse for
rolleutøvelsen. I tillegg er det å speile seg i «klubbens beste» en god
ting.

Øvelsene som ble gjennomgått var:
– Direkte oppspill back-kant
– Back «feike» utside – dra inn i banen og spille kant
– Overlap
– Innlegg – scoringstrening

På denne økta bidro Thomas Flaaten (Trinnkoordinator for G11 til G14), Tommy Strand (Hovedtrener G14),og
Håvard Lunde (Hovedtrener A-laget). Klaus Wiik har tatt alle foto.

Rolletrening for stoppere og sentral midtbane gjennomføres imorgen, tirsdag 25. kl 17.30-18.45!

Legg igjen en kommentar