Nytt ungdomsakademi (NIF UA)!

Etter meget stor suksess med U8-U12 akademi i 2013 utvides ordningen nå med eget ungdomsakademi for U13 – U16. Første samling for NIF UA blir allerede lørdag 16. november.

NIF Akademiet ønsker velkommen spiller født 97, 98, 99 og 00 velkommen til informasjonsmøte vedrørende oppstart av nytt ungdomsakademi. Oppstartsmøtet, hvor interesserte spillere og deres foreldre ønskes velkommen, vil avholdes i barnehagen v/ NIF-kontoret lørdag 16. november kl 17:00.

Søknadsskjema: Trykk her!

Send inn søknadsskjema til akademi@nesoddenfotball.no

Etter meget stor suksess med U8-U12 akademi i 2013 utvides ordningen nå med eget ungdomsakademi for U13 – U16. Første trening for NIF UA blir torsdag 21. november. Søknadsskjema kan sendes direkte til akademi@nesoddenfotball.no. Vil du ha mer informasjon møt opp til informasjonsmøte i barnehagen ved NIF kontoret kl 17:00 lørdag 16. november.

Første treningsøkt blir på KGB torsdag 21. november kl 1730, oppmøte på banen kl 1715. Deretter vil treningsøktene bli på KGB lørdager fra kl 1015 og tirsdager fra kl 1715.

– NIF UA skal være et ekstra tilbud til de beste og mest motiverte spillerne i alderen 13 – 16 år. I perioden 16. november til 21. desember tester vi dette konseptet for utespillere på 97, 98, 99 og 00. Erfaringene fra denne testperioden vil avgjøre om NIF UA etableres permanent fra januar 2014, forteller akademiansvarlig Marcus Walfridson.

For spillerne som deltar på NIF UA skal dette være en ”toppspillerutdanning”. Det legges stor vekt på individuell oppfølging av den enkelte spiller, både fra akademitrenerne, men også i samarbeid med hovedtrenerne på lagene disse spiller på.

I tillegg til 2 treningsøkter per uke vil man derfor også gjennomføre 1-2 teoriøkter per måned. Teoriøktene vil legges i forkant av treningsøkt og dekke temaer som er essensielle i toppspillerutviklingsperspektiv.

Markus Walfridson forteller at utvikling av fotballferdigheter naturligvis står i sentrum, men at det å skape gode holdninger og bevisst forhold til egne ferdigheter og egen ferdighetsutvikling er vel så viktig.

Deltagelse på NIF UA vil for hver spiller koste kr 500,- per måned. I dette inngår 2 treningsøkter per uke, 1-2 teoriøkter per måned samt frukt etter treningsøktene. Hver spiller vil sammen med akademitrener lage en spillerprofil med kartlegging av ferdigheter og definerte utviklingsmål. Spillernes følges opp mot denne spillerprofilen på månedlig basis. NIF UA legger opp til god dialog med hovedtrenere på lagene for å sikre helhetlig og best mulig oppfølging av spillerne.

For å kunne delta på NIF UA er det et minstekrav at spillerne har spilt kamper på 1.laget på sin årgang.

-Vi er opptatte av at å sikre et høyt sportslig nivå på NIF UA, dette skal være et tilbud til de spillerne som har mest lyst til å bli gode, som besitter en indre drivkraft og har en lidenskap for fotballen. Gode holdninger er også en selvfølge og et krav for deltagelse på UA”, forteller Marcus. Han forteller videre at en løsning kan være at treningstalenter som fortsatt ligger litt langt etter ferdighetsmessig kan få delvis eller periodisk opptak på NIF UA.

Spillerne på NIF UA vil hovedsakelig deles inn i 2 treningsgrupper, en gruppe for U13/U14 spillere og en gruppe for U15/U16 spillere. Man tar også sikte på å stille med akademilag på 2-3 cuper per år og mulig også enkelte treningskamper. Slike aktiviteter vil fortrinnsvis legges til utenfor sesong.

Publisert
Kategorisert som Klubben

Legg igjen en kommentar