Si din mening, kom med innspill!

Årsmøtet er berammet. Mer info om årsmøtet til fotballgruppa og hovedforeningen finner du ved å trykke her: Årsmøte i Nesodden IF Fotball! Her finner du også informasjon om hvordan du fremmer forslag til årsmøtet. På årsmøtet fremmes det inkomne forslag og viktige beslutninger fattes. I 2013 gjennomgikk fotballgruppa større endringer administrativt, sportslig og ikke minst økonomisk. Det er på tide å legge planer for årene som kommer, og DU kan være med å påvirke. Kom på årsmøtene – både i fotballgruppa og hovedstyret. Si din mening, kom med innspill. Du er ved din fulle rett som medlem!

13. februar kl. 19.00 – NIF-huset!

En sak vi ikke fikk gjennom  i år var kunstgress på Nesoddbanen. KGB er hardt belastet og kunstgresset svært slitt. Kapasiteten er nærmest sprengt. Noe må gjøres, og mange mener det haster. Hva kan vi gjøre? Kommunen har svært anstrengt økonomi og gjennomgår en streng slankekur for å si det slik. Så i 2014 blir det ikke lagt kunstgress. Kan vi gjøre det på annet vis? Selvsagt kan vi det, men for å nå et slikt mål må det jobbes systematisk og målrettet. Kan en arbeidsgruppe settes ned? Dersom du mener det er viktig med nytt kunstgress på KGB og at grunnarbeid og utrulling på Nesoddbanen må starte i 2014, ja da bør du våkne opp! Styret har gjort det vi kan, nå må medlemmene på banen og si sin mening, og flere må ta i et tak for fotballgruppa vår. Kom på årsmøtene – både i fotballgruppa og hovedstyret. Si din mening, kom med innspill. Du er ved din fulle rett som medlem!

En annen sak, men som medlemmene våre naturlig nok ikke ser er den formidable jobben det er å sitte i fotballstyret. Spesielt i trange tider som 2013 med mange og krevende saker. Styret mener det må på plass en daglig leder i fotballgruppa, slik at styret kan jobbe med saker slik et styre bør. Budsjettene åpner ikke for en daglig leder nå, derfor må det jobbes for å få det til. Vil du ha et styre som jobber taktisk og strategisk, ja da bør du si din mening om saken. Kom på årsmøtene – både i fotballgruppa og hovedstyret. Si din mening, kom med innspill. Du er ved din fulle rett som medlem!

Fotballgruppa mangler mål og visjoner. Styret i 2013 hadde mer enn nok med å jobbe med saker relatert til økonomi og samarbeidspartnere. Imidlertid har vi fått på plass et forslag til en prosess for å ta fram visjoner og mål. Har du meninger om dette bør du komme på årsmøtet. Der blir forslaget lagt frem, og du har som medlem full rett til å si din mening! At mål og visjoner henger tett sammen med økonomi er det ingen tvil om. Inntektsbringende arbeid og markedsaktiviteter må rigges slik at det støtter opp om våre mål og visjoner økonomisk, etter hvert som klubben videreutvikles. Kom på årsmøtene – både i fotballgruppa og hovedstyret. Si din mening, kom med innspill. Du er ved din fulle rett som medlem!

[alert color=»yellow»]Valgkomiteens innstilling:
Disse stiller til valg:
Tore Bjelland (styreleder)
Lars Fanebost (styremedlem)
Gry Tjernshaugen Gjefle (styremedlem)
Geir Ottosen (styremedlem)

Disse fortsetter:
Wenche Hansen (styremedlem)
Tor Lindberg (styremedlem)
Jan Tinius Larsen (varamedlem)
Martin Lundquist (varamedlem)[/alert]

13. februar kl. 19.00 – NIF-huset!

Dokumenter:
Regnskap for 2013 og budsjett 2014
Årsmelding 2013
VALGKOMITEENS_INNSTILLING_2014

Legg igjen en kommentar