Banefordeling Berger KGB: 23/11-15 til 1/4-16

Banefordelingen er nå gjort. Som dere ser er det noen ledige tider (treningstider finner du også til høyre, eller under fanen «Klubben» – «Baner og treningstid»), så dersom det er noen som ønsker å benytte seg av den tiden er det bare å melde i fra.

AV Gry Gefle og Geir Harald Smith

Fordelingen av tidene er gjort etter innspill fra lagene. Veldig mange har ønsket samme dag og tid, noe som har gjort fordelingsarbeidet svært utfordrende. Av den grunn er det noen som blir skuffet og en del som blir fornøyd. At ikke alle har fått den tiden de har ønsket seg er selvfølgelig beklagelig, men har ikke vært mulig å få til. For at så mange som mulig skal få trene på KGB vil det til tider være trangt om plassen, men vi regner med at alle samarbeider godt og sørger for at alle får gode treninger på den plassen de har.

Til dere som har trening som starter kl. 16.00. Fotballakademiet er ikke ferdig før 16.30. Det betyr at dere må benytte dere av den delen av banen som ikke er i bruk til oppvarming, alternativt utsiden av banen. Med litt smidighet fra alle parter regner vi med at det skal gå bra.

Lørdager og søndager er treningskampene flyttet litt frem, fordi erfaringen er at mange lag ønsker å spille kamper tidligere enn det som har vært mulig tidligere år. Minner om at det er begrenset hvor mange kamper hvert lag kan avtale treningskamper.

Mandager er G02-3 satt opp kl. 16.00 – 17.30. De har ikke mulighet til å starte opp sin trening før kl. 16.30. Det innebærer at lagene som starter sin trening kl. 17.30 må legge til rette for at de kan holde på til kl. 17.45.
G04 og G05 er satt opp på en trening mindre enn ønsket. Se på det som er av ledig tider kl. 16.00, og se om dere kan klare å få til trening på denne tiden.
G01-3 oppfordres til å se på muligheten til å dele treningstid med et av de andre 01-lagene 1 dag.

Når der gjelder trening inne vil det legges ut informasjon om ledige tider når vi har fått en oversikt over det, slik at de lagene som ønsker å trene inne som ikke har fått tid får mulighet til det.

Publisert
Kategorisert som Klubben

Legg igjen en kommentar