Årlig møte 27. februar

I anledning årlig møte 27.02.2020 følger her vedlegg og informasjon knyttet til dette fra Nesodden IF Fotball.

Årsberetning 2019: Trykk her!

Regnskap 2019 og budsjett 2020: Trykk her!

Forslag til styre 2020: Trykk her!

Med vennlig hilsen
Styret i Nesodden IF Fotball.

Publisert
Kategorisert som Klubben