Retningslinjer for fotballaktiviteter

Fra mandag 20. april åpnes det for organisert fotballaktivitet i regi av Nesodden IF Fotball, men det er ekstremt viktig av vi forholder oss til de regler og retningslinjer som er satt av helse myndigheter, NFF, Nesodden IF og Nesodden kommune, og følger de retningslinjer som er gitt i denne manualen:

  • Personer som har symptomer på sykdom eller som er syke skal under ingen omstendighet delta i organisert eller uorganisert trening.
  • Det skal aldri være grupper med mer enn 5 personer.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillere kjemper om ball eller hvor nærkontakt kan oppstå.
  • Utstyr skal ikke komme i kontakt med hender og hodet. Ikke ta på ballen med hendene.
  • Det skal alltids være minimum 2 meters avstand mellom spillere.
  • Kjegler og annet utstyr skal håndteres av ÉN og samme person gjennom hele økten.
  • Alle baller skal vaskes før og etter bruk – vaskestasjoner settes opp ved banene
  • Garderober skal overhodet ikke benyttes – og spillere må være ferdig skiftet til trening i det man ankommer.
  • Spillere som ikke evner å overholde gjeldende regler SKAL sendes hjem fra trening.

Ta med egen fotball på trening
Det oppfordres til at spillere har med egen ball på trening – åpner vi for fri bruk av klubbens baller vil det i løpet av kort tid være svært mange som benytter seg av samme ball i løpet av kort tid. Er det spillere som ikke har tilgang til egen ball vil vi ha fotballer tilgjengelig som kan lånes i perioden.