Kjære alle fotballvenner på Nesodden


Det har endelig åpnet seg muligheter for å drive fotballaktivitet igjen, enn så lenge i begrensede og nye former. Når aktiviteten nå gradvis igangsettes er det et etterlengtet og et gledelig lyspunkt i en det som for de aller fleste er en høyest spesiell hverdag.  Gjenåpningen av fotballaktiviteten vil for mange være synonymt med å endelig få treffe venner og lagkamerater igjen, få utløp for litt ekstra energi og følelser og være et steg nærmere en normal hverdag.  Vi får klare oss enda en stund til uten klemmer, high fives, sklitaklinger og omfavnende jubel. Det kommer en dag for det og.  Men det at vi nå kan treffes, spille litt ball, og være sammen på feltet igjen er det viktigste akkurat nå. Det betyr mye for mange, og ekstra mye for noen.   

Som klubb er det svært viktig for oss å bidra i den nasjonale smittedugnaden, og drive ansvarlig aktivitet i tråd med de retningslinjer som til enhver tid er gjeldene. Disse er kommunisert til alle lag og trenere, samt gjort tilgjengelig på klubbens nettsider. Ved eventuelle endringer vil dette raskt gjøres tilgjengelig for trenere og øvrige medlemmer.

Informasjon om sesongen 2020:

Per nå er alle idrettsarrangement satt på vent til tidligst 15. juni, og det vil således ikke spilles noen kamper i breddefotballen før det. Oslo Fotballkrets sin innstilling er pr. nå at kamper skal spilles fra og med den 15. juni. Som følge av at sesongen sparkes i gang senere en opprinnelig planlagt vil seriespill som var oppsatt som dobbelt seriespill med 18 serierunder som norm, i år spilles som enkel serie med 9 runder for avdelinger med 10 lag.

Ved oppstart 15. juni vil det avholdes kamper frem til det er naturlig å avholde sommerpause, noe varierende avhengig av aldersklasse, og resterende spilles ferdig etter sommerferien.

Den 5. mai er neste statusrapport fra kretsen hvor vi vil orienteres om veien videre – det vil i etterkant av dette komme en oppdatering fra klubben til dere.


Andre arrangement som berøres –

Kiwi miniserien: Er på linje med all annen kamp aktivitet utsatt, og det arbeides med å legge en plan for gjennomføring. Ettersom at Kiwi-miniserien følger skoleruta, kan det tenkes at oppstart igangsettes etter avviklet sommerferie.

OBOS-mini liga: Lørdag 2. mai skulle klubben arrangere OBOS-miniliga, en 3er turnering for kullene 2013 og 2014. Denne er naturligvis avlyst og vi utforsker muligheten for å arrangere en annen 3er cup for de minste en gang på høsten.

Fotballskole første uken i sommerferien: Denne er fremdeles litt i luften, og vi venter spent på neste statusrapport vedrørende aktivitet i idrettssektoren før det tas en endelig beslutning om hvordan man eventuelt gjennomfører fotballskoler i år.  Råd og retningslinjer fra helsemyndigheter og NFF vil være sentrale, da det er svært viktig at det eventuelt arrangeres på ansvarlig måte.

Klubbens styre og administrasjon arbeider med å løse de utfordringer vi står ovenfor som klubb som følge av situasjonen, og referater publiseres på nettside.

I mellomtiden håper vi dere gleder dere over å være tilbake i aktivitet, forholder dere til retningslinjer og nyter vårsola.