Årlig møte i Nesodden IF Fotball


Vi ønsker velkommen til årlig møte i Nesodden IF Fotball.
Som en naturlig konsekvens av strenge restriksjoner vil møtet avholdes digitalt.

Dato og klokkeslett: 11.3.2021 klokken 1800-2000.

Sted: Teams, alle som ønsker å delta melder seg på til frederik@nesoddenif.no innen 09.3 med: Overskrift påmelding årligmøte navn og epostadresse. Da sender vi ut lenke til møte til epostadressen.

Alle medlemmer er sendt sakspapirer på mail, de ligger også vedlagt her:


Sakspapirer, http://nesoddenfotball.no/arligmote-nesodden-if-fotball-2020-sakspapirer-siste/

Årsberetning http://nesoddenfotball.no/wp-content/uploads/2021/03/Sak-1-Årsberetning-Nesodden-IF-Fotball-4.3-Siste.pdf

Foreløpig utkast Sportsplan http://nesoddenfotball.no/sportsplan-utkast-3-2/

Saker til behandling/orientering:

1. Årsberetning 2020

2. Regnskap 2020

3. Budsjett 2021

4. Treningsavgift 2021

5. Ny sportsplan

6. Innstilling til NIF om forslag til vedtak av disponering av overskudd

7. Eventuelt, innkommende saker

8. Valg: Innstilling fra valgkomiteen inklusive sportslig utvalg

Vel møtt.