Forsikringer og skadeforebygging

Alle spillere fra 13 år som er registrert/medlemmer i klubben er dekket av fotballforsikringen. Forutsetter at spillere er registrert som aktive i FIKS (være spilleberettiget).

Trenere og øvrig støtteapp. rundt lagene er også dekket av fotballforsikringen forutsatt at de er innmeldt til klubben og registrert i FIKS (fotballens IKT-system), klubben registerer egne spillere, trenere, ledere og andre med roller i klubben.

Spillere fra 6-12 år er dekket gjennom NIFs barneidrettsforsikring.

Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret. Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).

Kravet for å være dekket av NIFs sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.
Klubben dekker lagsforsikring for alle (forsikringen som i skadeskjemaet heter «lag»). Fotballforsikringen og barneidrettsforsikringen gjelder også i utlandet så lenge turen er i regi av klubben spilleren er registrert i.

Spillere kan selv velge å bestille utvidet forsikring.

Du kan også lese mer om hva de ulike forsikringene dekker i vilkårene.

Egenandel: varierer, se forsikringens vilkår.

Hva gjør du når skaden har skjedd? Les her.

Ring Idrettens Skadetelefon så raskt som mulig.

Skadeskjema og mer info finner du her.

Vil du lære mer om hva du kan gjøre for å forebygge skader?

Klikk på link under og få gode råd om skadeforebygging.

http://www.skadefri.no/idretter/fotball/

Nesodden IF har også avtale med Tangen Helseklinikk som har en stor sammensetning av profesjoner som står klar til å hjelpe deg eller ditt barn videre i tilfelle av skade. For informasjon klikk her.