Sportslig gjennomføring

Sportslig gjennomføring i Nesodden Fotball.

Ferdighetsdeling eller ikke

En evig utfordring i barnefotballen, er utfordringene knyttet til at barna er samlet på tvers av interesse og ferdighet. Hvordan dette skal håndteres er det vanskelig å gi en fasit på, og vi tror den beste løsningen for ett lag, ikke nødvendigvis er den beste løsningen for et annet lag. Vi skal prøve å gi noen retningslinjer for dette:

–       Ingen «enheter» skal være organisert etter ferdighet.

–       Dersom det håndteres på en god måte, der det ikke forringer noe barns fotballglede, er differensiering på trening positivt for alle.

–       Barn som ødelegger treningen for seg selv og andre, kan etter advarsler tas ut av treningen. I tilfeller der kommunikasjonen om dette med vedkommende sine foreldre er utfordrende, kontakt barnefotballansvarlig.

Oppfølging

Å klare å følge opp aktiviteten i de mange barnelagene, er en utfordring som svært mange klubber strever med. I Nesodden fotball har vi gledelig nok flere hundre fotballspillende barn, fordelt på mange lag. Hvert lag har opptil flere trenere med varierende kompetanse, som gjør en prisverdig og uvurderlig innsats. Men jo flere lag, og jo flere trenere, jo mer utfordrende blir det for oss å gi god oppfølging.

I Nesodden fotball har vi valgt å lage veldig tydelige rammer for hvordan lagenes treninger skal se ut. Med en fastlagt ramme blir det både lettere for klubben og følge opp aktiviteten, og det blir lettere for lagene med mange trenere å være samkjørte i treningsgjennomføringen. Vi tror den tydelige «oppskriften» på barnetreningene også gjør det enklere for foreldre uten stor fotballbakgrunn å bidra som trenere. Av disse grunner brukes «skal» fremfor «bør», i vår beskrivelse Nesodden Fotballs barnetreninger.

Vi vil hver høst og vår gjennomføre tre trenerforumer med «kurs» som vil inneholde både praksis og teori deler.

Kamper

Grunnleggende

–       Topping skal ikke forekomme. Alle skal spille like mye, men man må møte på treninger for å delta på kamper.

–       Ikke ta med for mange spillere til hver kamp. Maksimalt 9 spillere (anbefalt 7) til en 5erkamp og 11-12 spillere (anbefalt 9-10) til en 7erkamp

–       I 5’er spiller vi 2-2-formasjon

–       I 7’er spiller vi 2-3-1-formasjon

–       Spillere skal rullere på posisjoner – også keeperrollen

Spillestil og taktisk læring

 • Som man kan trekke ut av treningsbeskrivelsen under, skal all taktisk læring legges til spilldelen av trening, og til kamper. Vi skal gjennomføre akkurat det samme i kamper som vi gjør i spilldelen av treninga
 • Prinsippet om learning-by-doing er det viktigste. Du må ikke overcoache og diktere alle handlinger, men barna trenger å få informasjon.
 • Alt fokus skal ligge i å klare å spille fotball gjennom pasninger til hverandre. For å oppnå dette, handler mye om å spre spillerne utover – ikke klumpe seg. Det er da viktig med gjenkjennelse.
  • I 5’er og på trening: Ta utgangspunkt i at ball er hos keeper. Da skal alltid de to bakerste spillerne ut på hver side bak, mens de andre skal «strekke» opp på banen. Keeper skal ha ballen på bakken og starte fritt fra bena (om det er en kontringsmulighet kan keeperen kaste ut). Derfra er bevegelser og valg fritt vilt!
  • I 7’er: De to bak ut på samme måte som i 5er, kanter ut og opp, spiss strekke oppover, og sentral gjøre seg spillbar i midten for å kunne motta kort pasning.
  • Dersom dette skal gjennomføres uten masse baklengsmål og negative opplevelser som resultat, er det viktig at det gjennomføres til det fulle alle treninger og kamper
 • Oppdra spillerne til alltid å søke konstruktive løsninger, uansett posisjon på banen og risiko. Det er lov å miste ballen men ikke å gi den bort. Risiko som begrep skal ikke eksistere i barnefotballen – dette skal læres senere
 • Vi har ingen som står i mål i Nesodden Fotball, men derimot mange som spiller i mål. Oppdra spillerne til å spille i støtte til keeperen når de er presset!
 • Vi har heller ingen som er angreps- eller forsvarsspillere i Nesodden Fotball. Når laget har ballen er alle i angrep. Og motsatt; når det andre laget har ballen er alle i forsvar. Bruk derfor ikke begrepene «angreps-» og «forsvarsspillere», men i stedet ut fra gitt formasjon. Coach barna på hvor de trengs når.
 • Resultatet i kamper skal alltid være underordnet glede og utvikling

Hvordan skal Nesoddens barnetreninger 7-12 år se ut?

Det er ett alternativ til ikke å gjennomføre treningen som beskrevet nedenfor:

Å spille hele treningen etter retningslinjene nederst i dokumentet, er ingen dårlig barnetrening. Om man enkelte treninger ikke evner/ønsker å følge vår mal for trening, kan man spille hele økta. Det gir så å si en fullgod trening for små barn!

Alle treninger skal ellers gjennomføres på følgende måte:

Tidene vi har satt opp til hver del må regnes som et forslag – en indikasjon på hvor stor del av treningen vi mener det bør ha. Det er lagt opp til 90 minutter trening, og beregnet at 10 min går med til diverse former av forstyrrelser. Dersom man en økt ikke rekker alle 4 delene av treningen, kan man sløyfe del 3 den økta.

Jobb med å innføre en kultur med punktlighet i forhold til når treningen starter. Ikke ha en diffus oppmøtetid, men et nøyaktig klokkeslett for når treningen blåses i gang! Og da skal man være klar!

1.Føring/ballmestring + triksing 15 min

PS: Det skal ikke varmes opp uten ball før disse øvelsene.

Første del av hver eneste trening, er det dette man skal øve på. Det kan brukes tre (fire) ulike organiseringer til å jobbe med disse ferdighetene.

Ballmestring frem og tilbake innenfor avgrenset område:

Avgrenset område – 1 ball hver. Fører fra linje og opp til linje med ulike ballmestringsvarianter. Det er umulig å beskrive de her på forståelig vis. Hvis mange spillere, lag en linje til, slik at alle snur mot en felles midtlinje.

 • Alle disse øvelsene er ment for å utvikle ballfølelse og koordinasjon. Dette danner grunnlaget for all senere læring av mer spesifikke ferdigheter. Blir man god på dette, går alt senere lett. Kan man ikke dette, når aldri mer spesifikke ferdigheter et høyt nivå.
 • I alle øvelsene er det ett helt sentralt moment: Vi skal ha høy frekvens på det vi gjør. Det vil si være borti ballen så ofte som mulig! Messi er forbildet – ballen skal være «klistra» til føttene, og beina skal gå som trommestikker.
 • Mange av de ulike ballmestringsøvelser kan dere se her:  video kommer.

Førefirkant (kaos)

Avgrenset område der spillerne skal føre ballen med kontroll rundt i et «kaos» av spillere

 • Fokus er på å være borti ballen hele tiden (ref forrige organisering), og orientere seg etter ledige rom.
 • Spillere med gode ferdigheter vil klare å til enhver tid være spredd utover hele området, mens svakere/yngre spillere vil klumpe seg
 • Øvelser:
  • Fri føring
  • Føring kun med høyre
  • Føring kun med venstre
  • Handlinger ved signal før man fører videre: (ulike vendinger, ti tråkk på ballen, ti oversteg…)
  • Finn en å bytte ball med: (fører rundt og bytter ball med kompis ved øyekontakt, tvinger blikket opp fra ball)
 • Uansett hvilke øvelser man bruker, ikke glem hovedtemaet (føring med kvalitet (som Messi og Iniesta ville gjort det – ikke Jostein Flo) og orientering).
 • Man kan gjerne kjøre leker i samme organisering. F eks stiv heks. Heksene har ikke ball, og skal ta de andre, ved å sparke ut ballen deres. Flott 1 mot 1-trening!

Hatteløyper

Dette er en meningsløs øvelse om man ikke bruker den til virkelig å jobbe med ferdigheten føring!

 • Legg bånd på hvordan ballen skal føres! Ellers blir det fort dårlig kvalitet!
  • Innsiden av føttene.
  • Kun ene foten (dermed både innside og utside)
  • Kun utsiden av føttene
 • Alltid to berøringer. F eks to med innsiden, to med utsiden mellom hver hatt.
 • Tilpass avstand mellom hattene til den gitte måten å føre på
 • Man kan også variere avstanden fra gang til gang. Stor avstand = høyere fart. Kortere avstander = høyere touch-frekvens

Triksing

 • Inkludert i dette kvarteret eller før man starter første øvelse, bør man ta tid til triksing. Å bli god til å trikse danner ofte et grunnlag for masse egentrening og lek med ball!
 • Ballen må vippes opp fra bakken, og man skal bruke annenhver fot.
 • De minste/svakeste kan la ballen sprette i bakken mellom hver berøring.
 • Å notere hver enkeltes rekord o.l., gir motivasjon til egentrening.
 • Å starte økta med triksing, er særlig lurt dersom man ikke har rukket å gjøre klar første organisering, og/eller trenerne må diskutere økta kjapt. En realitet er jo at man ikke alltid har fått gjort dette i forkant, selv om det selvsagt anbefales.
 1. Fysisk fostring 10 min  (Kan sløyfes og punkt 1 og 2 forlenges tilsvarende)

Alle barn i Nesodden fotball skal utvikle gode fysiske egenskaper i form av koordinasjon, styrke, smidighet, spenst og hurtighet

Turning

 • Forlengs og baklengs rulle
 • Slå hjul/araber
 • Annet

Koordinasjon i stige

 • Husk at man alltid må gå (hvile) på vei tilbake, for å få kvalitet i hver repetisjon! Dette må presiseres gang på gang til alle spillere, små og store!
 • Hinkeøvelser. Diverse øvelser på tå
 • Løpesteg. Få opp knærne. På tå. Kraft opp og ned. Armer med (bevegelse i skulderleddet, ikke albu)
 • Sjekk følgende linker for en haug med øvelser å variere mellom. Vi har stiger som alle kan benytte i ballboden.
 • http://www.youtube.com/watch?v=yz4twHFjsoM&feature=PlayList&p=EB55E2D785CB580D&index=26

Flere videoer med egne spillere vil komme.

 • Hurtighet:
 • Løpe om kapp ulike distanser og varianter. Få barna til å spurte alt de har!

Spenst:

 • Hopping, hinking, ulike varianter.
 • Hvor få hopp/hink/lignende klarer du fra dødlinja og over 16-meterstreken

Styrke:

 • Gå trillebår. Strak kropp!
 • Ulik krabbing på alle fire
 1. Valgfritt teknisk tema 15 min

Her kan trenerne selv velge blant følgende INDIVIDUELLE TEKNISKE ferdigheter:

 • Pasninger (korte)
 • Mottak
 • Finter
 • Vendinger
 • Skudd (ikke på død ball!)
 • Heading
 • Innkast

Det skal alltid være stor aktivitet med mange ballberøringer.

Husk prinsipper om aktivitet og repetisjoner. Ingen køer!

Fokus skal være på utviklingen av den tekniske utførelsen.

Som variasjon kan man snike ferdighetstrening inn i leker med ball.

 • Stiv heks (nevnt tidligere)
 • Hauk og due
 • Nappe-hale
 • Haien kommer
 1. Spill 40 min
 • Minst 30 minutter
 • Maks 5v5 (inkludert keeper)
 • Maks 30×20 meter bane
 • Banen skal merkes opp med sidelinjer
 • Se over under ”kamper” for hvordan vi jobber med utvikling av spillestil og taktiske ferdigheter.
 • Dersom det f eks spilles 3-lagsspill der lagene vekselvis ikke spiller, skal del 3 av økta (valgfritt teknisk tema) legges til denne delen av treninga. Laget som ikke spiller skal da gjøre denne treningen med oppfølging fra en trener.
 1. Samling av utstyr og takk for dagens trening

Trenere og/eller foreldre skal ikke samle utstyr etter økta. ALLE spillerne skal selv gjøre dette, og når utstyret er inne skal laget samles og si takk for i dag, før man går hjem.

Legg igjen en kommentar