Personvernerklæring

Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor har vi utviklet en personvernerklæring for behandling av personopplysninger for Nesodden IF Fotball sine nettsider.

PERSONVERNERKLÆRING

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Det kan for eksempel være navn, personnummer, adresser og andre kontaktopplysninger, brukernavn eller informasjon om eller fra enhetene som du kobler til eller gjør tilgjengelig for Nesodden IF Fotball sine hjemmesider.

Hvordan samles personopplysninger inn og hvem håndterer dem?

Når du besøker Nesodden IF Fotball sine nettsider kan vi be deg om å oppgi personopplysninger. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men vær oppmerksom på at dersom du velger å ikke oppgi visse opplysninger vil du kunne oppleve at noen funksjoner og tjenester blir begrenset eller ikke fungerer optimalt.

Avhengig av hvilke av funksjoner du ønsker å bruke, kan det hende at vi deler, overfører eller på annen måte gjør dine personopplysninger tilgjengelig for andre foreninger eller leverandører i samsvar med denne personvernerklæringen for at de skal kunne levere tjenesten eller funksjonen du ønsker. Det betyr at den aktuelle mottakeren må overholde denne personvernerklæringen. Slike foreninger og leverandører kan også ha sin egen personvernerklæring for håndtering av personopplysninger. I såfall vil du få melding om dette.

Gjennom vår medieplattform kan du ha mulighet til å eksportere informasjon til tredjeparts applikasjoner og nettsteder, som for eksempel Facebook, Instagram eller Twitter. Hvis du benytter slike muligheter, vil det kunne innebære at du eksporterer personopplysninger. Vi er ikke ansvarlige for slike tredjeparters behandling av dine personopplysninger. Vi gjør deg oppmerksom på at dine personopplysninger kan komme til å bli tilgjengelig for andre som besøker eller bruker slike applikasjoner eller nettsider.

Vi kan overføre dine personopplysninger til utvalgte underleverandører som behandler opplysningene på våre, foreningene eller leverandørenes vegne. Vi krever at disse underleverandørene overholder våre instruksjoner og gjeldene personvernlovgivning, og at de ikke behandler dine personopplysninger til eget formål, med mindre du uttrykkelig har samtykket til dette.

Nesodden IF Fotball sine hjemmesider kan inneholde lenker til tredjepartssider som du kan omdirigeres til. Vi er ikke ansvarlige for slike tredjeparters behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom slike tredjeparters vilkår for behandling av dine personopplysninger.

Vi kan dele personopplysninger med andre dersom det er et krav om det etter norsk rett, eller hvis det er nødvendig for å forebygge, avdekke eller straffeforfølge ulovlig eller mistanke om ulovlig aktivitet eller for å forhindre andre skader eller som svar på et søksmål eller for å håndheve våre rettigheter og krav.

Hva brukes dine personopplysninger til?

Nesodden IF Fotball behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med gjeldene lovgivning. Vår behandling av dine personopplysninger er i samsvar med gjeldende rett fordi (a) de er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle en avtale med deg og levere de tjenestene du har bestilt, eller (b) de er nødvendige for at vi kan oppfylle våre juridiske forpliktelser etter lov, eller (c) vi behandler dem etter en såkalt interesseavveining for en legitim interesse, som det er tilfellet når vi sender tilpasset informasjon eller markedsføring til deg.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
For å levere tjenester og funksjoner til deg innenfor rammen av Nesodden IF Fotball sitt ansvarsområde.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hvis og så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller gjeldende rett.

Informasjon om dine rettigheter, oppdateringer, korreksjon og sletting av personopplysninger

Du har visse rettigheter i ditt forhold til Nesodden IF Fotball som er behandlingsansvarlige for organisasjonens behandling av dine personopplysninger.

Du har følgende rettigheter:

  • Rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.
  • Rett til å kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
  • Rett til å få utlevert personopplysninger om deg, som du har gitt til Nesodden IF Fotball, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å få overført disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten av Nesodden IF Fotball hindrer dette.

Vi gjør oppmerksom på at personopplysningsloven av 14.04.2000 nr. 31 erstattes av EUs personvernforordning (The General Data Protection regulation – GDPR) den 25. mai 2018.

Dersom du mener at Nesodden IF Fotball ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøre ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Overføring av dine personopplysninger

Dine personopplysninger kan bli overført til andre selskaper innen- og utenfor EU/EØS, og til eksterne selskaper vi samarbeider med for å oppfylle vår avtale med deg og for at våre system skal fungere. Vi kan også overføre informasjon som offentlige myndigheter har krav på.

Dine personopplysninger behandles alltid konfidensielt og er beskyttet med passende sikkerhetstiltak. Når vi engasjerer leverandører av IT-tjenester som befinner seg utenfor EU/EØS sikrer vi at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet, som f.eks. ved å inngå en dataoverføringsavtale med leverandøren utenfor EU/EØS som får tilgang til våre IT-system. Slik behandling skal skje i henhold til EUs Privacy Shield Framework, EUs standardavtaler for overføring til tredjeland eller annet akseptert og spesifikt angitt grunnlag for overføring til tredjeland.

Spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger

Dersom du har spørsmål i tilknytning til denne personvernerklæringen, eller om du ønsker å sende en klage, vennligst kontakt oss:

Epost: media@nesoddenfotball.no

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan ha behov for å oppdatere disse vilkårene. Informasjon om oppdateringer og endringer publiseres gjennom våre digitale kanaler.