Styret i Nesodden IF Fotball

Styreleder

Pål Breen

Møteinnkallinger, marked og total

Nestleder

Lars Smith

MSA, G19-1 og satsingslag

Styremedlem

Erik Moskvil

Seniorfotball, ungdomsfotball og kioskdrift

Styremedlem

Line Gunnarrud

Jentefotball, keepere og kvalitetsklubb

Styremedlem

Kirsti Langvatn

Økonomi

Styremedlem

Lars Neerbye Eriksen

Dommere, trenerutdanning, baner og Tine fotballskole

Styremedlem

Arne Kyrkjebø

Cuper