Synsam Cup

Under planlegging. Vil bli gjennomført 25.–26. januar 2020